(úvodná stránka) VITAJTE NA STRÁNKACH TYKY
Dovoľte nám stručne predstaviť najväčšieho výrobcu elektrocentrál (EC) v Európe spoločnosť SDMO Industries, sídliacu v meste Brest vo Francúzsku a jediného výhradného (exkluzívneho) zástupcu SDMO v Slovenskej Republike - firmu TYKY v. o. s., ktorá sa touto činnosťou zaoberá od roku 1995. Elektrocentrály SDMO spoľahlivo napájajú, alebo zálohujú elektrizačnú sieť v 150 krajinách sveta na 6 kontinentoch (včítane Antarktídy). SDMO má vo všetkých 150 krajinách sieť autorizovaných distribútorov (TYKY v.o.s. pre SR) a v 8 krajinách (Anglicko, Španielsko, Belgicko, Singapur, Brazília, Argentína, Maroko,USA) svoje firmné pobočky. Stavebná činnosť, alebo rekonštrukcie, prípadne zálohovanie elektrickej siete v dôležitých objektoch (nemocnice, banky, výpočtové podniky, priemyselné podniky, elektrárenské zariadenia, kultúrne, spoločenské zariadenia, obchodné centrá) je vždy spojené s potrebou záložného (náhradného) zdroja elektrickej energie.

V tejto oblasti Vám spolu s SDMO ponúkame svoje služby. Elektrocentrály dodávame pomocou finálnej dodávky strojovne, alebo aj kusovou formou. Elektrocentrály sú vyrábané bez kapotáže (typ COMPACT) pre použitie v interiéri (strojovňa), alebo s odhlučňovacou kapotážou (SILENT, KONTAJNER) znižujúcou hlučnosť na 60 až 70 dB(A) vo vzdialenosti 7 m od stroja. Kapotáže sú vhodné pre použitie v interiéri aj v exteriéri. Elektrocentrály môžu byť vstavané aj v odhlučenom ISO kontajneri.Všetky kapotované stroje možu byť umiestnené na cestnom podvozku. Riadiaci a kontrolný panel elektrocentrály má modifikácie od manuálneho až po mikroprocesorové riadenie prevádzky paralelnej spolupráce viacerých elektrocentrál (elektrárenské bloky) s možnosťou diaľkového prenosu dát, komunikácie a kontroly cez mobilný telefón. Elektrocentrály SDMO sú vyrábané podľa noriem Európskej Únie a dodávané s certifikátmy CE.Spĺňajú podmienky elektromagnetickej kompatibility (EMC) a všetky motory spĺňajú najprísnejšie emisné predpisy TA LUFT. Elektrocentrály SDMO sa vyznačujú modernou konštrukciou, vysokou spoľahlivosťou, nízkou spotrebou paliva, jednoduchosťou obsluhy, dlhou životnosťou. Hlavnými prednosťami śu však kompaktnosť spolu s najmenšími rozmermi, hmotnosťou a najvyššou technickou úrovňou a štandardom výbavy zo všetkých konkurenčných výrobkov. Vyžadujú minimálne nároky na stavebné úpravy strojovne a podlahy – elektrocentrály nepotrebujú kotvenie. Podlaha musí mať 1,5 násobne vyššiu únnosnosť ako hmotnosť elektrocentrály. Hlavným tromfom však zostáva veľmi priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou.

Ponúkame Vám široký sortiment elektrocentrál od výkonu 7,5 kVA do 3 000 kVA v jednej elektrocentrále. Takto širokú paletu výkonov nemožno ponúkať v rovnakom štandarde (najvýkonnejšia elektrocentrála má takmer 400 krát väčší výkon ako najmenej výkonná) a preto je výrobná a typová ponuka SDMO rozdelená do niekoľkých štandardov, pri ktorých sa vždy jedná o veľmi širokú ponuku výkonov a najmodernejšieho vybavenia, od nezakapotovaných, neodhlučnených vyhotovení (COMPACT), zakapotované, odhlučnené vyhotovenie (SILENT, KONTAINER), ktoré je vhodné do interiérového aj exteriérového prostredia (životnosť min. 30 rokov).

Rada PACIFIC sú elektrocentrály výkonu od 7,5 do 22 kVA, osadené vznetovými nepreplňovanými motormi MITSUBISHI. Tieto elektrocentrály môžu byť trojfázové aj jednofázové (označenie elektrocentrál T).
Rada MONTANA sa vyrába v prime výkonoch od 30 kVA do 440 kVA a je jednotne osadená vznetovými turbo motormi JOHN DEERE (označenie elektrocentrál J).
Rada ATLANTIC obsahuje elektrocentrály s prime výkonmi od 200 do 630 kVA. Všetky sú vybavené vznetovými turbo motormi VOLVO – PENTA (označenie elektrocentrál V).
Rada EXEL je od prime výkonu 715 kVA do 3 000 kVA a je jednotne osadená vznetovými motormi MTÚ, ktoré sú nastavené na optimálne výfukové emisie – EXEL VOE, alebo na minimálnu spotrebu nafty – EXEL VOC (označenie elektrocentrál X).

V prípade požiadavky na odhlučnenie, prípadne inú prevádzku v exteriéri sa dodáva rada EXEL vo výkonoch od 650 do 1 000 kVA buď kapotáži SILENT, alebo v 20 stopových kontajneroch, výkony od 1 400 do 2 001 kVA v 20 alebo 40 stopových kontajneroch. Vyššie výkony sa dodávajú v kontajneroch len na špeciálnu objednávku.

Naša firma TYKY v. o. s. realizuje:
- Bezplatné technické poradenstvo
- Návrh a výpočet výkonu elektrocentrál
- Inžiniersku činnosť
- Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:
    stavebná časť
    technologická časť
    elektročasť
    požiarny objekt
- Stupeň spracovania projektovej dokumentácie:
    projekt pre stavebné konanie
    realizačný projekt
    projekt skutočného vyhotovenia
- Hlukové výpočty
- Kompletná technologická a elektrická montáž a realizácia potrebných stavebných
    úprav
- Záručný a pozáručný servis až do konca životnosti elektrocentrály
- Demontáž starých elektrocentrál

Naši pracovníci sú pravidelne školení z technickej sôsobilosti Vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. predpisov BOZP.

Veríme, že nadviažeme spoluprácu, ktorá bude zaujímavá pre obidve strany. V prípade Vášho záujmu a otázok sme Vám plne k dispozícii. TYKY v. o. s. realizovala a realizuje kompletné diela na celom území Slovenskej Republiky. Medzi našimi zákazníkmi sú Západoslovenská a Stredoslovenská energetika, Slovenský vodohospodársky podnik, Armáda Slovenskej republiky, Slovenský plynárenský primysel, Národná banka Slovenska, cementárne, nemocnice, priemyselné parky, automobilový priemysel (VW, T-Mobile Slovensko a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, PSA), Ministerstvo vnútra a množstvo súkromných firiem.